Interpretatie van de resultaten

Een typische grafiek dat de fluctuaties van het vaginaal slijm is gemaakt Het optimale dektijdstip is bepaald.
Vaak in de praktijk zijn er variaties van de normale curve en verschillen de piekwaarden bij ieder dier.
Dus deze normale grafiek kan aangepast moeten worden voor iedere fokker en voor iedere teef.
Sommige teven halen een piek van 400 en anderen 600, 700 of zelfs boven de 1000.
Belangrijk om te onthouden is dat niet de waarde belangrijk is maar de curve.
Wij raden interpretatie van de waarden zo aan: Zoals men kan zien op de grafiek is het zeer belangrijk om de piekmeting te registreren en de daaropvolgende daling.
Dag 1( en ten laatste dag 2)NA de piekmeteing is de ideale tijd om te dekken.

We raden aan om ook de "valse piek" te noteren die vr de echte piek komt. Het is makkelijk te herkennen daar de waarden veel lager liggen en gebeurd meestel rond dag 3 tot 5.


Typische metingen gedurende de loopsheid:
In de praktijk kunnen verschillen voorkomen in de curve,zelfs tussen verschillende rassen en teven.
Bij de grafiek hierboven kan de piek meer dan 800 zijn(zoals op de grafiek aangeduid). Daarom moet iedere teef als een individu beschouwd worden. Het is het profiel dat bepaald moet worden en niet zozeer hoe hoog de waarden gaan.
Het is daarom belangrijk om de piek te bepalen en de daarop volgende daling.
Voorbeelden van niet typische metingen:

Bij deze grafiek ziet met een piek van 900 op dag tien, daarna een daling en dan terug een stijging naar 1000. Daarna de definitieve daling. Deze teef moest gedekt worden na de piek van 1000.

Hier deed de teef haar piek al op dag 7 en werd ook gedekt volgens de grafiek.