Metingen

Alvorens een meting te doen volg eerst deze stappen:
1.Kijk de elektrische werking in open lucht na om zeker te zijn dat de batterij werkt( op het scherm verschijnen de nummers "1 0").
2.Neem een ontsmettingsmiddel om de sonde te desinfecteren zoals beschreven in rubriek ontsmetten (FOTO)
3.Maak de vulva proper indien vuil

Een meting doen

Om de handeling makkelijker te maken(zeker bij kleine rassen) is het aangeraden om de teef op een tafel of verhoog te plaatsen.(FOTO)

de sonde inbrengen en een meting doen

Spreid de vulve voorzichtig om de sonde makkelijker in te brengen en breng de sonde ongever 8 cm in, rekening houdend met de grootte en type van het ras, tot een weerstand word gevoeld ter hoogte van de baarmoederhals.
Het is niet abnormaal dat er teven zijn die een volledige opening hebben en dat er geen weerstand is. Dit gebied, juist voor de baarmoederhals bevat de hoogste concentratie aan vaginaal slijm , wat de detector nodig heeft om een meting te kunnen doen.(FOTO)

opmerking: Het is uiterst belangerijk dat vˇˇr iedere meting men het toestel 360░ ronddraait om vers slijm op de sonde te krijgen. Op deze manier bekomt men accurate en constante waarden en worden valse metingen, waar de sonde het slijm niet goed heeft opgenomen uitgesloten.


opmerking:
Eens men het meten onder de knie heeft moet men deze methode constant gebruiken voor iedere meting. Dit wil zeggen: dezelfde legnte van de sonde inbren gen en de metingen doen op dezelfde plaats in de vagina.
Als men dit niet doet kan men variabele en niet constante metingen bekomen.

Het is niet abnormaal dat bij sommige teven 2 verschillende sets van metingen voorkomen als men 's ochtens en 's avonds meet. Niettemin zul je zien dat de progressie tussen de metingen 's ochtens en 's avonds evenredig stijgen, ongeacht de waarden die gemeten worden.